BELEDİYENİZE ASGARİ 1 MW AZAMİ 5 MW GÜNEŞ SANTRALİ KURMA TEKLİFİMİZ

Sayın, BELEDİYE BAŞKANIM;

Sayı: 878/1

             KONU: Belediyenize; proje finansmanı tedariki, çağrı mektubu alınması, Tedaş onaylarının alınması, anahtar teslimi Avrupa standartlarında Güneş Santrallerinin montajı, kurulumu ve kurulum sonrası teknik, bakım, arıza hizmetleri firmamıza ait olmak üzere Belediyenize asgari 1 MW, azami 5 MW GÜNEŞ SANTRALİ KURMA teklifimiz ve talebimiz hakkında.

             AÇIKLAMA: Belediyenize; bürokratik izinler, ruhsatlar, imar planları, proje finansman tedariki şirketimizce karşılamak üzere asgari 1 MW, azami 5 MW GÜNEŞ SANTRALİ kurmayı ve Türkiye’de tüm Belediyelere teklif etmeyi planlamış bulunmaktayız.

             GEREKÇEMİZ: Belediyenizin öz tüketim karşılığı veya TEDAŞ’a satış karşılığı Belediyenizin ihtiyacı olan güç ve kapasitede GÜNEŞ SANTRALLERİNİ ANAHTAR TESLİMİ kurarak, hem Belediyenizi hem de Türkiye’yi enerji ithalatına dayalı ithal enerjiye son veren bir ülke durumuna getirmektir,  hem de kendi milli,  yerli, yenilenebilir, iletişim ve nakil hattı sorunu bulunmayan, kendi enerjisini üreten ülkeler arasına sokmaktır. Hiçbir ülkenin-devletin-kişinin tekelinde olmayan, ömrü dünyanın ömründen daha fazla bir ömre sahip olan GÜNEŞ ENERJİSİNDEN elektrik enerjisi üretmek HER BELEDİYE VE HER VATANDAŞ İÇİN MİLLİ BİR GÖREVDİR.

             YENİLENEBİLİR ENERJİNİN FAYDALARI: Rüzgâr, Güneş Jeotermal, Biyogaz, Biyodizel ve Biokütleden üretilen enerjilerin radyasyon sorunu yoktur. Atmosfere sera gazı karbondioksit ve karbon monoksit gazı salınımı bulunmaz. Atık sorunu olmaz, çevreye uyumlu, çevre dostu, estetik, şık görünümlüdür, fosil yakıtların ÖRNEĞİN; petrol ve kömürün doğayı ve de atmosferi kirletmesi sonucunda dünyamız, suyumuz, toprağımız kirlenmiştir, günlük aldığımız gıdalardaki besin değeri yok denecek kadar azalmıştır, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmanın panzehiridir. Dünyamızda son 30 yılda değişmekte ve gelişmekte olan ani seller, tsunamiler, depremler, yangınlar, kuraklıklar, ani ölümler, kanser vakalarındaki hızlı artışlar, salgın hastalıklar, bitki çeşitliliğindeki azalmalar, canlı türlerindeki değişiklikler, yaban hayatındaki değişikler ve azalmalar, mevsimlerdeki değişiklikler, yaz mevsiminde kışı yaşamak – kış mevsiminde baharı yaşamak, yağmurların düzensizliği, kar yağışlarındaki düzensizlik son yıllarda atmosfere salınan sera gazı, radyasyon ve karbondioksit gazının fazlalığı, yaşlı dünyamızı çekilemez hale getirmiştir.

             TÜRKİYE’NİN YILLIK ENERJİ ÜRETİMİ: Türkiye Güneşten yılda 2640 saat yararlanmaktadır. Günlük güneşten yararlanma süresi 7.2 saate tekabül etmektedir. Yılda metrekareye 1311 kw/h ısınım şiddeti düşmektedir. Bu potansiyel yıllık 87,5 ton (TEP) denk gelmektedir. Bu enerjinin 8,75 TEP’ i elektrik enerjisi üretimi 26,5 TEP’ i ısı üretimi elverişli miktar olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin yıllık enerji tüketimi 2016 yılı sonu itibariyle 160 milyon ton eşdeğer petrol olarak gerçekleşmiştir. 30.12.2016 sonuna kadar Türkiye’de 220 milyar Kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmiştir. Elektrik enerjisi üretiminin ; %47,8’i Doğalgazdan,  %17,2’si Hidrolikten, %29’u Kömürden sağlandı. Aynı dönemde 62.230 Megavat olan elektrik enerjisi üretiminin kurulu gücü; %34,4 Hidroelektrikten,  %31,1’i Doğalgazdan, % 20,6’sı kömürden üretilmektedir.

30.12.2016 sonuna kadar Türkiye’de 220 milyar Kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmiştir. Güneşten Dünyamıza gelen enerji miktarı 1 saniyede Türkiye’nin tüketmiş olduğu yıllık enerji miktarının 1800 katıdır.

– Elektrik enerjisi üretiminin ;  % 47,8’i Doğalgazdan,  % 17,2’si Hidroelektrikten, % 29’u Kömürden sağlandı.

– Aynı dönemde 62.230 Megavat olan elektrik enerjisi üretiminin kurulu gücü; % 34,4 Hidroelektrikten, % 31,1’i Doğalgazdan, % 20,6’sı kömürden üretilmektedir.

30.12.2016 itibariyle Türkiye, yurtdışından 6.8 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi ithal etti. Türkiye 30.12.2016 itibari ile 244 milyar kilovatsaat saat elektrik enerjisi tüketti. 30.03.2016 itibariyle 255 milyar kilovatsaat saat Enerji tüketti. Yurtdışından 30.12.2016 tarihi itibari ile yurtdışından 5,8 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi ithal etti ve bunun karşılığında 110 milyar dolar enerji ithalat bedeli ödedi. Oysa Türkiye’nin yıllık güneş enerjisi potansiyeli 385 milyar kilovatsaat olup 2016 yılı itibariyle asgari 25 bin MW güneş santrali, 45 bin MW Rüzgâr santrali kurulabilecek potansiyeli mevcuttur. Bu enerji ihtiyacımıza RES üretimini de eklediğimizde TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTECEKTİR, enerjide gerekli önlemler alınmazsa Türkiye 50 yıl sonra çölleşecektir.

             SONUÇ ve TALEP: Sayın Başkanım;  2019 Yerel Seçimlerinden önce Belediyenize ve Bölge Halkına kârlı, yerli, milli, yenilenebilir, temiz, verimli, sonsuz enerji üreten Güneş Santrali kurarak halkımızın karşısına çıkmanız halinde kazanan öncelikle Türkiye, bölge halkı, ülkemiz ve devletimiz olacaktır. Zat-ı alinize üretken, üreten, yatırımcı bir Belediye ve Belediye Başkanı olarak; ilinizde kurmayı planladığımız asgari 1 MW, azami 5 MW GÜNEŞ SANTRALLERİNİN Avrupa Standartlarında Kurulumu, Montajı,  Finansman Tedariki, Çağrı Mektubu alınması, TEDAŞ Onay Belgelerinin alınması hizmetlerini Belediyenize vermeyi teklif ediyoruz. Saygılarımızla.